777kyat slot အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ဝဘ်ဆိုဒ် gold88 slot
777kyat - logo

แจงวุ่น! ชาวบ้านค้านตัดต้นไมสวนวรารมย์ ผุดสนง.ป่าไม้อุบลฯ

แจงวุ่น! ชาวบ้านค้านตัดต้นไมสวนวรารมย์ ผุดสนง.ป่าไม้อุบลฯ

คัดค้านการตัดต้นไม้ใหญ่ในสวนรุกขชาติอวรารมย์ “ป่าไม้” โร่แจงมีต้นไม้ใหญ่-ขนาดเล้ก 80 ต้นไม่มีการตัดต้นไม้ เคลื่อนย้ายไปปลูกในพื้นที่อื่น